Je wilt graag je huis verbouwen, maar je weet nog niet hoe je het wilt financieren. Kun je de verbouwing betalen van je spaargeld of zul je extra moeten lenen om de verbouwing te financieren?

je_verkoopt_je_huis.jpgJe huis verbouwen

Het verbouwen van je huis kan duur zijn. Niet iedereen heeft genoeg spaargeld om de verbouwing te financieren. Het kan dan een optie zijn om het benodigde geldbedrag te lenen door middel van het verhogen van je hypotheek. Als je bij het afsluiten van je hypotheek een stuk financiële speelruimte hebt overgelaten, dan kan je hier gebruik van maken. Hiervoor hoef je niet opnieuw naar de notaris te gaan. Houd er rekening mee dat de minimale hoofdsom voor zowel een verhoging van je hypotheek als voor de zogenaamde onderhandse opname € 5.000,- is.

Een andere optie is om een tweede hypotheek af te sluiten. Ook hier geldt dat deze hypotheek minimaal €5.000,- moet zijn. Voor het afsluiten van een tweede hypotheek dien je, net als voor de hypotheekverhoging, wel opnieuw naar de notaris te gaan. Bekijk daarnaast hoeveel je kunt lenen.

Voor al deze wijzigingen geldt dat er een aanvraag gedaan dient te worden via een hypotheekadviseur. Tellius Hypotheken werkt uitsluitend met hypotheekadviseurs die onze producten goed kennen. Zij vertellen je welke hypotheek het best past bij jouw wensen en situatie. Daarna wordt er een renteaanbod bij ons aangevraagd, waarna je ruim de tijd hebt om te beslissen of je onze aanbieding accepteert.

BouwdepotEen_ander_huis_kopen.jpg

Een bouwdepot is een deel van je hypotheek dat uitsluitend is bestemd voor de verbouwing van een bestaande woning of voor de bouw van een nieuwbouw woning. De kosten van de verbouwing kunnen worden betaald uit het bouwdepot.

Rekeningen betalen uit je bouwdepot kun je doen door je nota´s te sturen via ons declaratieformulier op deze website.

Hier vind je ook de handleiding, maar een aantal belangrijke punten voor uitbetalingen ten laste van het bouwdepot:

  • Nieuwbouw: uitbetaling uit het bouwdepot gebeurt op basis van een getekende kopie van termijnnota's, bouwnota´s en materiaalnota´s, voorzien van het declaratieformulier.
  • Bestaande bouw: uitbetaling uit het bouwdepot gebeurt op basis van kopie bouwnota's, materiaalnota's of een aanvullende taxatierapport. De bouwnota's dienen betrekking te hebben op de verbouwspecificatie en/of de specificatie welke in het bouwkundig rapport staat.
  • Als wij nota´s rechtstreeks aan jou moeten uitbetalen, dan dient de nota altijd voorzien te zijn van een betalingsbewijs waaruit blijkt dat jij de nota voorgeschoten hebt.
  • Voor de uitbetaling van de gelden uit het bouwdepot, moet de datum van de nota ná de aanvraagdatum liggen.
  • Uitbetaling gebeuren uitsluitend in termijnen van tenminste € 500,-, behalve de laatste termijn.

Blijft er aan het einde een bedrag in het bouwdepot over, dan wordt op grond van de Algemene Voorwaarden met het resterende geld een deel van je hypotheek afgelost.