Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening, neem dan eerst contact op met uw adviseur. De adviseur kan u goed begeleiden omdat hij/zij uw persoonlijke situatie kent.

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier op deze pagina in te vullen.

Wij nemen uw klacht in behandeling

Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van ons. Hebben wij meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken? Dan laten wij dat uiteraard aan u weten.

Mochten wij er niet in slagen de klacht naar uw tevredenheid op te lossen dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Het KIFID bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. U kunt tot 3 maanden na dagtekening van onze reactie de klacht bij hen indienen. Tevens heeft u de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
telefoonnummer: 070-3338999
www.kifid.nl

Heeft u een klacht?

Aanhef *

Na het versturen van uw bericht, ontvangt u een bevestiging via de e-mail.