Privacy statement Tellius Hypotheken

De rol van Stichting Tellius Hypothekenfonds en Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.

Tellius Hypotheken is een merk van Stichting Tellius Hypothekenfonds. Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. beheert Tellius Hypothekenfonds en voert alle werkzaamheden in het kader van de hypotheekverstrekking uit. Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een hypotheek af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. We verwerken uw gegevens:

Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij geen overeenkomst met u afsluiten. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. 

Welke gegevens gebruiken wij?

Wanneer u geïnteresseerd bent in een hypotheek, hebben wij altijd uw volledige naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Soms vragen we ook andere gegevens, zoals uw financiële gegevens, om uw aanvraag voor een hypotheek te kunnen beoordelen en accepteren. Uw bankrekeningnummer hebben we nodig voor het automatisch afschrijven van de aflossingen. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld gegevens op bij Stichting BKR om uw kredietwaardigheid te kunnen toetsen.  

Wij gebruiken ook cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiestatement

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wilt u een hypotheek afsluiten of heeft u bij ons een hypotheek afgesloten?

Wij gebruiken uw gegevens om:

De complete lijst van de gegevens die we gebruiken en met welk doel we dat doen, vindt u hier.

Bent u een hypotheekadviseur?

Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om:

Bent u een andere zakelijke relatie, bijvoorbeeld een makelaar, taxateur of incassobureau?

Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om: 

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. We gebruiken de contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit leggen we vast:

Met wie delen wij uw gegevens?

Soms geven wij uw gegevens door. En soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet.

Wilt u een hypotheek afsluiten of heeft u bij ons een hypotheek afgesloten?

Wij kunnen gegevens uitwisselen met: 

Bent u een hypotheekadviseur?

Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

Bent u een andere zakelijke relatie, bijvoorbeeld een makelaar, taxateur of incassobureau?

Wij kunnen gegevens uitwisselen met: 

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gelden dezelfde privacyregels. Bij de EER horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als het nodig is gegevens door te geven naar landen buiten de EER doen wij dat zeer zorgvuldig en nemen wij passende waarborgen. 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds technische en organisatorische maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen over hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Daarnaast maken wij duidelijke afspraken met bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzing gegevens verwerken en gebruiken. 

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij onder andere:

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang dat wettelijk verplicht is. Daarna verwijderen wij uw gegevens of wij maken uw gegevens anoniem.

Als wij uw gegevens anoniem maken, dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten. 

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een brief of e-mail en stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief of e-mail.

Tellius Hypotheken
p/a Privacy Officer Syntrus Achmea
Postbus 59347
1040 KH  AMSTERDAM 

privacy.syntrus@achmea.nl

Heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar:
privacy.syntrus@achmea.nl 

U kunt ook een brief sturen naar:

Tellius Hypotheken
p/a Privacy Officer Syntrus Achmea
Postbus 59347
1040 KH  AMSTERDAM

Komen wij er samen niet uit?

Dan leggen wij uw klacht nog voor aan de functionaris voor gegevensbescherming van Achmea. U mag uw klacht ook altijd voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit Privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen.

 

Laatst aangepast:

1 december 2021