Op 1 oktober 2021 start de woningmarkt met het nieuwe model Taxatierapport woonruimte 2021. Hoe gaat Tellius hier mee om? En welke waardebepalingen staan wij toe?

Wij blijven het oude model taxatierapport toestaan

Per 1 oktober 2021 werken we met het nieuwe model Taxatierapport woonruimte 2021. Taxatierapporten volgens het oude model (2018) kunt u bij ons tot 6 maanden na taxatiedatum gebruiken. Uw klanten hoeven geen nieuw rapport te laten opmaken. Wachten met de taxatie tot na 1 oktober is ook niet nodig.

In veel gevallen is een WOZ-beschikking genoeg 

Bij bestaande woningen en een lening niet meer dan 80% van woningwaarde is een WOZ-beschikking voldoende. Ook bij het verlagen van de tariefklasse, verlenging of overbrugging is een WOZ-beschikking toegestaan. Dit geldt voor niet-NHG hypotheken. U leest het in onze acceptatiegids

Desktop of hybride taxaties zijn nog niet mogelijk

Op dit moment accepteren we nog geen desktop- of hybride taxaties. We zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en bespreken de voorwaarden met de beleggers in onze hypotheken. We informeren u als ons beleid verandert.